หมวดหมู่ วันสำคัญ
 • ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

  เขียนเมื่อ30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  เด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ซึ่งเด็กในวันนี้ จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ โดยหลักแนวคิดข้อนี้เอง ทำให้หลายๆ ประเทศนั้นตระหนักถึงความสำคัญของเด็...

  อ่านต่อ


 • ADVERTISEMENT • ประวัติวันเชงเม้ง

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  สำหรับชาวจีนทั่วโลกแล้ว วันเชงเม้ง เป็นวันที่มีความสำคัญไม่แพ้วันอื่นๆ ตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันของชาวจีนเลยแม้แต่น้อย เพราะวันดังกล่าวนั้นเป็นวัน ที่ชาวจีนจะได้มีการเซ่นไหว้ แก่บรรพบุรุษ หรือญาติพ...

 • ประวัติวันช้างไทย

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  ช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ที่สร้างประโยชน์นับเอนกอนันต์ให้กับประเทศชาติของเรามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทั้งทางด้านการทำสงคราม การทำการเกษตร ป่าไม้ ฯลฯ ดังนั้นจึงถือได้ว่า ช้างเป็นสัตว์ท...

 • ประวัติวันฉัตรมงคล

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  สำหรับวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ของประเทศไทย และสำหรับราชวงศ์จักรีในแต่ละรัชกาลนั้น ก็คือวัน “ฉัตรมงคล” อันเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวโรกาสการเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ของพระเจ้าแผ่นดิน...

 • ประวัติวันครู

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  ครูและอาจารย์ ถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ ต่อระบบการศึกษา และการพัฒนามนุษย์เป็นอย่างมาก โดยครูไม่ว่าจะเป็นครูสาขาไหน สอนระดับใด ก็คือได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกศิษย์ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น ทางรัฐบาล ...

 • ประวัติวันคริสต์มาส

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  หนึ่งในวันสำคัญที่สุด ของคริสตศาสนิกชนทั่วโลกนั้นนั้นคงหนีไม่พ้นวันคริสต์มาส ซึ่งถือเป็นวันสำคัญในช่วงปลายปี (25 ธันวาคม) ของทุกปี เป็นวันหยุดที่ ทำให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและสวดอวยพร ตลอ...

 • ประวัติวันเข้าพรรษา

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  สำหรับช่วงเดือน 8 นั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือวัน “เข้าพรรษา” ซึ่งหมายถึงการกำหนดระยะเวลาจำวัดของพระภิกษุสงฆ์ ไม่สามารถเดินทางจาริกแสวงบุญได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ตามที่พระวินัยบั...

 • ประวัติวันขึ้นปีใหม่

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันขึ้นปีใหม่ นั้เนป็นวันหยุด ที่สำคัญ สำหรับทุกประเทศบนโลกเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสัญลักษณ์ ของการเริ่มต้นเข้าสู่ศักราชใหม่ โดยวันขึ้นปีใหม่ ส่วนมากแล้วจะมีการหยุดการทำงานในหลายๆประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให...

 • ประวัติวันกาชาดสากล

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  สำหรับวันสำคัญสากล อีกวันหนึ่ง ที่มสีความสำคัญไม่แพ้ วันอื่นๆ นั่นก็คือ “วันกาชาดสากล” เป็นวันที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลาง และสื่อกลาง ในการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการสู้รบในสงค...


Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด