หมวดหมู่ วันสำคัญ
 • ประวัติวันแม่แห่งชาติ

  ประวัติวันแม่แห่งชาติ

  เขียนเมื่อ30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  สำหรับวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่เป็นวันที่ทุกคนในประเทศไทยนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นก็คือ “วันแม่แห่งชาติ” หรือวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยวันดังกล่าวนั้นเป็นวันคล้ายกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพ...

  อ่านต่อ


 • ADVERTISEMENT • ประวัติวันเมษาหน้าโง่

  ประวัติวันเมษาหน้าโง่

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันเมษาหน้าโง่ เป็นวันที่หลายๆ คนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นวันสำคัญสากล ที่มีธรรมเนียมการปฏิบัติต่อมาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นยังถือเป็นวันรื่นเริ่ง ที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ร่วมเล่นการโกหก ได...

 • ประวัติวันมาฆบูชา

  ประวัติวันมาฆบูชา

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งในช่วงวันเพ็ญเดือน 3 (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม) นั้น คือวันจาตุรงคสันนิบาต หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วันมาฆบูชา” นั้น ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่ง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั่วโล...

 • ประวัติวันภาษาไทย

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  ภาษาไทย นั้นเป็นภาษาที่มีมาแต่ครั้งโบราณ ปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรกเมื่อครั้งกรุงสุโขทัย แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า น่าจะมีการใช้งานภาษาไทย มาแต่ก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นภาษาไทย จึงถือได้ว่าเก่าแก่ และมีคุณค่า...

 • ประวัติวันพืชมงคล

  ประวัติวันพืชมงคล

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีอาชีพหลัก คือการทำเกษตรกรรมมาแต่ครั้งโบราณ จึงมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการเรื่องของพิธีการบวงสรวงเสี่ยงทายเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งพิธีดังกล่าวนั้นก็ปฏิบัติกันมาแต่คร...

 • ประวัติวันพ่อแห่งชาติ

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันสำคัญอีกวันหนึ่งในช่วงปลายปี ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม นั่นคือวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) อันเป็นวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรั...

 • ประวัติวันปิยมหาราช

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันปิยะมหาราช เป็นวันหยุดราชการที่สำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย โดยเป็นวันที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่นำเอาความเจริญมา...

 • ประวัติวันนักข่าว

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันนักข่าวนั้น เป็นวันสำคัญในสาขาของสื่อมวลชน ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำคัญของนักข่าวที่มีต่อวงการข่าวสารในบ้านเรา ข่าวสารนั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในโลกยุคนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่ว...

 • ประวัติวันทหารผ่านศึก

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  ทหารถือเป็นรั้วของชาติ โดยเฉพาะในอดีตนั้นมีการสู้รบในสงครามมากมาย ซึ่งพิษภัยของสงครามก็ได้ทำให้ทหารผ่านศึกส่วนมากนั้นกลายเป็นคนพิการ บ้างก็ถูกปลดประจำการออกไปจากกองทัพ ต่อมาได้มีเสียงเรียกร้องทั้งจากท...

 • ประวัติวันตรุษจีน

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  สำหรับชาวจีนแล้ว วันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างมากในรอบปีวันหนึ่ง คงหนีไม่พ้น วันตรุษจีน เพราะวันดังกล่าวเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตามประเพณีดั้งเดิม โดยเมื่อถึงวันตรุษจีน ชาวจีน และผู...


Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด