หมวดหมู่ วันสำคัญ
 • ประวัติวันสิ่งแวดล้อมไทย

  ประวัติวันสิ่งแวดล้อมไทย

  เขียนเมื่อ30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

        สิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องมีการตระหนักรู้ และมีการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีเอาไว้ โดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติหลายๆ อย่าง เช่นป่าไม้ แม่น้ำ ภู...

  อ่านต่อ


 • ADVERTISEMENT • ประวัติวันสารทไทย

  ประวัติวันสารทไทย

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

        วันสำคัญในทางศาวนาและประเพณีของไทยอีกวันหนึ่ง มีมีการปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณ สืบเนื่องมาแต่กรุงสุโขทัย นั้นก็คือ “วันสารทไทย” นั่นเองครับ โดยเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่...

 • ประวัติวันสถาปนาลูกเลือแห่งชาติ

  ประวัติวันสถาปนาลูกเลือแห่งชาติ

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ของประเทศไทย ที่มีการจัดขึ้น ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงการสถาปนากิจการลูกเสือให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการเทิดพระเกียรติ “...

 • ประวัติวันสตรีสากล

  ประวัติวันสตรีสากล

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันสำคัญสากลอีกวันหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ ในการสร้างความเสมอภาค ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง รวมถึงการส่งเสริม ให้มีการตระหนักถึงการเท่าเทียมกันทางสิทธิของสตรี ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใดก็...

 • ประวัติวันศิลปินแห่งชาติ

  ประวัติวันศิลปินแห่งชาติ

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

        วันศิลปินแห่งชาติ เป็นวันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเชิดชูเกียรติและ คุณค่าของศิลปินในแขนงต่างๆ ของประเทศ ซึ่งศิลปินเหล่านั้น มักจะเป็นผู้ที่มีคุณูปการด้านต่างๆ แก่ประเทศ...

 • ประวัติวันวิสาขบูชา

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันวิสาขะบูชานั้น เป็นวันสำคัญทางพุทธศานา สำหรับชาวพุทธทั่วโลก เนื่องจากวันดังกล่าวนั้นเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ สำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยเหตุการณ์ดังก...

 • ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วิทยาศาสตร์นั้นถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่วิทยาศาสตร์และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า...

 • ประวัติวันวาเลนไทน์

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก นั้นเป็นวันที่คนทั่วโลกนั้นรอคอยกันอีกวันหนึ่ง ในรอบปีเลยก็ว่าได้ เพราะวันดังกล่าวนั้นเป็นวัน ที่จะเปิดโอกาสให้แสดงความรักต่อกัน ระหว่างพ่อแม่ คนรัก เพื่อน ญาติพ่อน้อง ...

 • ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  แรงงานนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศชาติ และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า ดังนั้น แรงงานจึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสวัสดิการต่าง...

 • ประวัติวันรัฐธรรมนูญ

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

  สำหรับวันรัฐธรรมนูญ นั้นเป็นวันสำคัญในทางการเมือง ของประเทศไทย กล่าวคือเป็นวันที่จัดตั้งขึ้น เพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2475 ที่ประเทศสยาม (ขณะนั้น) ได้ทำการเปลี่ยนแป...


Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด