หมวดหมู่ ประเพณีไทย
 • ประเพณีชิงเปรต (ประเพณีไทยภาคใต้)

  เขียนเมื่อ30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  ประเพณีชิงเปรตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ ประเพณีสารทเดือนสิบ ที่ชาวใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยการจัดพิธีชิงเปรตนั้นจะจัดขึ้นพร้อมกับพิธีสารทเดือนสิบ โดยจัดเป็นขั้นตอนสุดท้าย การจ...

  อ่านต่อ


 • ADVERTISEMENT • ประเพณีชักพระ (ประเพณีไทยภาคใต้)

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  ประเพณีที่เกียวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนา ประเพณีหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดีในทางภาคใต้ของประเทศไทย นั่นก็คือ “ประเพณีชัก(ลาก) พระ” เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบร่ำโบราณ โดยถือว่าเป็นงานด้า...

 • ประเพณีกวนข้าวอาซูรอ (ประเพณีไทยภาคใต้)

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับชาวใต้ โดยเฉพาะพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น น่าจะรู้จักพิธี “การกวนข้าวอาซูรอ” กันเป็นอย่างดีเลยทีเดียว เพราะเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งประเพณีนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมุฮ...

 • ประเพณีโยนบัว (ประเพณีไทยภาคกลาง)

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  ประเพณีโยนบัว หรือประเพณีรับบัว เป็นประเพณีที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และมีความสำคัญ กับชาว อ. บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการเป็นอย่างมาก โดยเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน โดยจะจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น ...

 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้ (ประเพณีไทยภาคกลาง)

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับชาวจังหวัดสระบุรีนั้น ประเพณีหนึ่งในทางพุทธศาสนา ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คงหนีไม่พ้นประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี ซึ่งประเพณีนี้ จะจัดพร้อมกับวั...

 • ประเพณีกวนข้าวทิพย์ (ประเพณีไทยภาคกลาง)

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับชาวภาคกลาง ประเพณีหนี่ง ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และถือปฏิบัติกันมายาวนานแต่ครั้งโบราณกาลคือ “ประเพณีกวนข้าวทิพย์” หรือการกวนข้าวมธุปายาส ซึ่งเป็นประเพณีทางพุทธผสมกับพราหมณ์ โดยมีความเชื่อว่า สา...


Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด