หมวดหมู่ ประเพณีไทย
 • ประวัติของประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว

  เขียนเมื่อ30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับคนไทยทมี่เป็นชาวพุทธ ประเพณีหนึ่งที่มักจะมีการทำกันในแทบจะทุกพื้นที่ ในช่วงของหลังจากเทศกาลออกพรรษาแล้ว ก็คือประเพณีการตักบาตรเทโว ซึ่งมักจะมีการจัดประเพณีนี้ อยู่ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย ประ...

  อ่านต่อ


 • ADVERTISEMENT • ประวัติของประเพณีและพิธีโกนจุก

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับคนไทย ที่มีอายุมากหน่อย อาจจะรู้จักประเพณี “การโกนจุก” เป็นอย่างดี เพราะเป็นประเพณีที่เก่าแก่ จัดกันมาแต่ครั้งโบร่ำโบราณ โดยเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนไทยส...

 • ประวัติของประเพณีลอยโคม

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  ประเพณีการลอยโคมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของประเพณียี่เป็ง ที่จัดขึ้นกันในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งชาวเหนือนั้นจะมีการจัดการลอยโคม ร่วมไปกับการจัดงานยี่เป็ง และงานลอยกระทง มีงานมหรสพสมโภชตลอดช่วงเวลาจัดง...

 • ประวัติของประเพณีลอยกระทงสาย

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับชาวจังหวัดตากนั้น ในช่วงของวันเพ็ญเดือนสิบสอง ที่เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงนั้น ชาวตากจะมีประเพณ๊อีกอย่างหนี่ง ที่จัดควบคู่กับประเพณีลอยกระทง นั่นก็คือ “ประเพณีลอยกระทงสาย” อันเลื่องชื่อนั่นเองครับ ...

 • ประวัติของประเพณีบายศรีสู่ขวัญ

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับชาวเหนือและชาวอีสานนั้น น่าจะคุ้นเคยกับประเพณี “บายศรีสู่ขวัญ” ที่มักจะมีการจัดขึ้น ในโอกาสอันเป็นมงคลต่างๆ เช่น การแต่งงาน งานบวช หรืองานพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ซึ่งการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ...

 • ประวัติของประเพณีทำบุญเข้าพรรษา หล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  ในช่วงของฤดูฝนนั้น ประเพณีอย่างหนึ่ง ที่นิยมปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี แต่ครั้งโบราณ นั้นก็คือ ประเพณีการทำบุญเข้าพรรษา และการแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งพุทธกาล โดยการจ...

 • ประวัติของประเพณีทอดกฐิน

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับประเพณีสำคัญทางศาสนาพุทธ อีกประเพณีหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ก็คือ “ประเพณีการทอดกฐิน” ที่จัดกันมาแต่ครั้งโบราณ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีการนับถือศาสนาพุทธ โดยประเพณีนี้ จะมีการจั...

 • ประวัติของประเพณีแข่งเรือ

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับคนไทย ที่มีวิถีชีวิตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสายน้ำ และการทำเกษตรกรรมนั้น ประเพณีหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และมีการจัดประเพณีนี้ เนื่องในงานวันสำคัญต่างๆ ก็คือ “ประเพณีการแข่งเรือ” โดยประ...

 • ประวัติของประเพณีการทอดผ้าป่า

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับคนไทย หรือชาวพุทธทั่วประเทศนั้น ประเพณีอีกอย่างหนึ่ง ที่สำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ก็คือ “ประเพณีการทอดผ้าป่า” นั่นเองครับ โดยเป็นการจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการถวายผ้า...

 • ประวัติของประเพณีก่อเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์

  30 ธันวาคม 2015 ในหมวด ประเพณีไทย

  สำหรับประเพณีหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และหลายๆ คนอาจจะเคยเห็นกันอยู่บ่อยครั้งในโอกาสพิเศษ สำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ ก็คือ “ประเพณีการก่อเจดีย์ทราย” นั่นเองครับ ซึ่งประเพณีนี้ นิยมทำกันใน...


Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด