หมวดหมู่ ความรู้รอบตัว
 • ประโยชน์ของน้ำตาลมีอะไรบ้าง

  ประโยชน์ของน้ำตาลมีอะไรบ้าง

  เขียนเมื่อ24 ธันวาคม 2015 ในหมวด ความรู้รอบตัว

  น้ำตาลเป็นส่วนประกอบของอาหารประเภทหนึ่ง ที่ได้จากการสังเคราะห์พืชที่ให้ความหวาน เช่น อ้อย มะพร้าว นอกจากนั้นยังสามาถเกิดขึ้นได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เช่นน้ำตาลเทียม น้ำตาลเป็นสารอาหารที่จำเป็...

  อ่านต่อ


 • ADVERTISEMENT • ประโยชน์ของน้ำและความสำคัญของน้ำ

  ประโยชน์ของน้ำและความสำคัญของน้ำ

  24 ธันวาคม 2015 ในหมวด ความรู้รอบตัว

  น้ำเป็นสารประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้ ทั้งนี้เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ หรือแม้กระทั่งพืชชนิดต่างๆ ดังนั้นแทบ...

 • ประโยชน์ของต้นไม้และความสำคัญของต้นไม้

  ประโยชน์ของต้นไม้และความสำคัญของต้นไม้

  24 ธันวาคม 2015 ในหมวด ความรู้รอบตัว

  ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง มีลักษณะแตกต่างกับมนุษย์หรือสัตว์ ทั้งทางกายภาพและรูปแบบการดำรงชีวิต กล่าวคือต้นไม้จะมีรูปร่างเป็นลำต้น แผ่กิ่งก้านสาขาขึ้นกลางอากาศ มีใบไม้สีเขียวปกคลุมส่วนบนของลำต้น...

 • ประโยชน์ของดินและความสำคัญของดิน

  ประโยชน์ของดินและความสำคัญของดิน

  24 ธันวาคม 2015 ในหมวด ความรู้รอบตัว

  ดินเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งบนโลกนี้ ไม่ด้อยไปกว่าน้ำ ดินเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของชั้นหิน โดยเมื่อหินสลายตัวผุพัง ผสมกับซากพืช หรือสัตว์ที่ตายทับถมกันเป็นเวลานานเข้า ก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อดิน...

 • แคลเซียมคืออะไรและประโยชน์ของแคลเซียมมีอะไรบ้าง

  แคลเซียมคืออะไรและประโยชน์ของแคลเซียมมีอะไรบ้าง

  24 ธันวาคม 2015 ในหมวด ความรู้รอบตัว บทความแนะนำ

  แคลเซียมจัดเป็นแร่ธาตุ หรือสารอาหารประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของคนและสัตว์เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างกระดูก และฟัน โดยแคลเซียมจะเสริมสร้างการทำงานของกระดูกและฟันร่วมกับฟอสฟอรัส ใ...

 • ไขมันคืออะไรและประโยชน์ของไขมันมีอะไรบ้าง

  ไขมันคืออะไรและประโยชน์ของไขมันมีอะไรบ้าง

  24 ธันวาคม 2015 ในหมวด ความรู้รอบตัว

  ไขมันเป็นสารอาหารประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสารอาหารหลากหลายชนิด มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ สามารถละลายในตัวทำละลายประเภทอินทรีย์ได้ แต่ไม่ละลายในน้ำ ไขมันนั้นสามารถหาได้จากสัตว์ และพืชบางประเภท...

 • ประโยชน์ของเกลือทะเลและเกลือสินเธาว์

  ประโยชน์ของเกลือทะเลและเกลือสินเธาว์

  21 ธันวาคม 2015 ในหมวด ความรู้รอบตัว

  เกลือเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเกล็ด หรือผลึก มีสีขาว รสเค็ม เกลือถือเป็นเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการประกอบอาหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาอย่างยาวนานในทุกๆ วัฒนธรรม โดยทั่วไปแล...

 • ประโยชน์ของการศึกษาและความสำคัญของการศึกษา

  ประโยชน์ของการศึกษาและความสำคัญของการศึกษา

  21 ธันวาคม 2015 ในหมวด ความรู้รอบตัว

  เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่า การศึกษาเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นการเปิดโลกแห่งความรู้ให้กับผู้คน ได้เห็นแสงสว่างของปัญญา การศึกษานั้นสามารถบันดาลหลายๆ สิ่งให้กับผู้คนครับ ไม่ว่าจะเป็น...


Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด