ค้นหา: หลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย
  • พรหมวิหาร 4 หรือ พรหมวิหารธรรม หลักธรรมในการดำรงชีวิต

    พรหมวิหาร 4 หรือ พรหมวิหารธรรม หลักธรรมในการดำรงชีวิต

    เขียนเมื่อ27 กรกฎาคม 2017 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

    พรหมวิหาร 4 คืออะไร พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร   พรหมวิหาร 4 หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปกครอง แ...

    อ่านต่อ


  • ADVERTISEMENT
Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด