ค้นหา: ประวัติวันอนามัยโลก
  • ประวัติวันอนามัยโลก

    ประวัติวันอนามัยโลก

    เขียนเมื่อ30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    วันอนามัยโลก เป็นวันที่จัดตั้งขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติ โดยมีจุดประสงค์ ในการให้ทุกคน ทุกประเทศ ได้มีการตระหนัก ในเรื่องของความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย และชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการให้คว...

    อ่านต่อ


  • ADVERTISEMENT
Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด