ค้นหา: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
  • ประวัติวันอาสาฬหบูชา ความสําคัญและกิจกรรม ของวันอาสาฬหบูชา

    ประวัติวันอาสาฬหบูชา ความสําคัญและกิจกรรม ของวันอาสาฬหบูชา

    เขียนเมื่อ30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ที่ชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธนิกายเถรวาทนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี ก็คือวัน “อาสาฬหะบูชา” ที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 8 หรือราวๆ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี วันอาสาฬหบูชานั...

    อ่านต่อ


  • ADVERTISEMENT
Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด