ประวัติของประเพณีทำบุญเข้าพรรษา หล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา

 


ADVERTISEMENTในช่วงของฤดูฝนนั้น ประเพณีอย่างหนึ่ง ที่นิยมปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี แต่ครั้งโบราณ นั้นก็คือ ประเพณีการทำบุญเข้าพรรษา และการแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งพุทธกาล โดยการจัดประเพณีการเข้าพรรษานั้น จะเริ่มในวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี

 

สำหรับประวัติประเพณีการทำบุญเข้าพรรษานี้ จะเกี่ยวเนื่องจากครั้งพุทธกาล โดยในช่วงฤดูฝน ที่มีการทำนานั้น พระสงฆ์ จะจาริกแสวงบุญไปตามที่ต่างๆ ทำให้เกิดการเหยียบย่ำทำลายผลผลิต และการเดือดร้อนเหล่าสัตว์เล็กๆ แม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม เมื่อชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ได้ทรงมีบัญญัติเป็นพระวินัยว่า ในช่วงหน้าฝนนั้น พระสงฆ์ต้องมีการจำพรรษาอยู่ในเขตวัด ห้ามเดินทางไปยังที่ต่างๆ ซึ่งทำให้ชาวบ้านนั้น ต้องมีการทำบุญ ในการถวายเครื่องอัฐบริขาร สำหรับการดำรงชีพต่างๆ ซึ่งยึดถือเป็นการปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้

 

โดยในการทำบุญวันเข้าพรรษานั้น จะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า โดยชาวบ้านจะมีการเตรียมอาหาร และข้าวของ จำพวกเครื่องอัฐบริขาร สำหรับนำไปถวายพระที่วัด และรับฟังเทศน์ฟังธรรม รับศีลรับพร และก็จะมีคนนิยมนำเอาบุตรหลานมาบวชเพื่อให้ศึกษาพระธรรมในช่วย 3 เดือนของการเข้าพรรษาด้วย

 

สำหรับประเพณีการทำบุญเข้าพรรษานั้น แต่เดิมมักจะมีการหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ ได้ใช้ในเวลากลางคืน เพราะในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้นชาวบ้านจึงจะมีการเรี่ยไรขี้ผึ้ง จากเหล่าพุทธบริษัท หรือผู้ที่มีจิตศรัทธา เมื่อได้ขี้ผึ้งมากพอแล้ว ก็จะทำการหล่อเป็นเทียนสำหรับนำไปถวายพระภิกษุ เพื่อให้ใช้งานในยามค่ำคืน นอกจากนั้นแล้วการหล่อเทียนแฝงนัยของเรื่องอานิสงส์ผลบุล โดยเชื่อกันว่า จะส่งผลให้เกิดแสงสว่างของปัญญา ส่องให้เห็นถึงทางพ้นทุกข์

 

เมื่อทำเทียนเสร็จแล้ว แต่เดิมจะมีการนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ เรียกว่าการฉลองต้นเทียน ซึ่งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาให้เป็นการแห่เทียนเข้าไปที่วัดแทน โดยในปัจจุบัน การแห่เทียนพรรษาเข้าวัด ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ ที่แสดงให้เห็นถึงทั้งความเชื่อและศิลปะประจำท้องถิ่น เพราะต้นเทียนจะมีการแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ ในทางพุทธคติ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการปรับเพิ่มการประกวดเทียนพรรษาอีกด้วย โดยจะเป็นงานแข่งขันที่มีความสนุกสนาน และสร้างความตื่นเต้นเร้าใจอย่างมาก

 

ปัจจุบันการแห่เทียนพรรษานั้นถือว่าเป็นงานใหญ่ ของหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคอีสาน เพราะนอกจากจะเป็นงานที่ได้บุญกุศลยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีการละเล่น ที่เป็นมหรสพสมโภชมากมาย นอกจากนั้น ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยว ทำให้ประเพณีนี้มีการจัดอย่างอลังการ ตระการตา เพื่อเป็นจุดดึงดูด นักท่องเที่ยว ให้เข้ามาเที่ยวชมงานประเพณีนั่นเอง


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด