ประวัติของประเพณีแข่งเรือ

 


ADVERTISEMENTสำหรับคนไทย ที่มีวิถีชีวิตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสายน้ำ และการทำเกษตรกรรมนั้น ประเพณีหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และมีการจัดประเพณีนี้ เนื่องในงานวันสำคัญต่างๆ ก็คือ “ประเพณีการแข่งเรือ” โดยประเพณีนี้แต่เดิมไม่มีการกำหนดตายตัวเลยซะทีเดียว แต่ปัจจุบันจะมีการปรับให้เข้ากับวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันทอดกฐิน – ผ้าป่า เป็นต้น ซึ่งเรือที่ใช้แข่งกัน มักจะเป็นเรือยาว ที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของคนในชุมชน

 

ประเพณีการแข่งเรือนั้น ไม่มีประวัติที่เด่นชัด แต่สันนิษฐานว่า เกิดจากวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อน ที่จะอาศัยสายน้ำในการเดินทางด้วยเรือ ทำให้เกิดการแข่งขันเรือขึ้น ในงานวันสำคัญต่างๆ หรือพระราชพิธีแต่ครั้งโบราณ โดยมีบันทึกย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี พบว่าการแข่งเรือยาวนั้น ถูกบันทึกในกฏมณเฑียรบาลของพระราชพิธีต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการบันทึกไว้ว่า คนกรุงเก่า นั้นชื่นชอบการละเล่นแข่งเรือ โดยเฉพาะเรือยางเป็นอย่างยิ่ง และจะมีการจัดการแข่งเรือเป็นประจำ ในงานพิธีต่างๆ ทางศาสนา

 

ปัจจุบันนั้น การแข่งเรือยาว ยังมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในท้องถิ่นภาคกลาง (และบางจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคใต้) โดยจะมีการปรับให้มีการจัดงานประเพณีนี้ขึ้น ในช่วงของเดือน 11 – 12  ที่เป็นฤดูน้ำเหนือหลากลงมา ทำให้แม่น้ำลำคลองในภาคกลางมีน้ำเยอะ เหมาะกับการแข่งเรือ การแข่งเรือยาวมักจะทำพร้อมกับพิธีการทอดกฐิน และผ้าป่า โดย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง ก็จะมีการแห่ผ้าป่า หรือกองกฐิน ไปยังวัดด้วยเรืออยู่แล้ว โดยการแห่ จะถือเป็นเรื่องครึกครื้น ที่ได้ทั้งอานิสงส์ ผลบุญ และความสนุกสนาน สามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

 

นอกจากนั้น ยังมีการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณ๊ ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่มีความสำคัญ เพราะผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีการเก็บตัวฝึกซ้อม ทั้งเรื่องของพละกำลัง และความสามัคคีกันระหว่างพาย เพราะการพายนั้นจะเป็นจะต้องอาศัยความพร้อมเพนียง ในการจ้วงไม้พายลงน้ำ และงัดไม้พายกันอย่างเป็นจังหวะจะโคน การแข่งขันเรือจะใช้ระบบการแพ้คัดออก โดยแข่งทีละคู่ ซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับคนดูบนฝั่งเป็นอย่างมาก นอกจากการแข่งเรือแล้ว ยังมีการจัดมหรสพและการละเล่นต่างๆ มากมายอีกด้วย

 

ปัจจุบัน ประเพณีการแข่งขันเรือพายนั้น ที่เป็นที่รู้จักกันก็ได้แก่ ประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดพิจิตร การแข่งขันพายเรือยาวของจังหวัดน่าน และประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดชุมพร


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด