ประเพณีสารทเดือนสิบ (ประเพณีไทยภาคใต้)

 


ADVERTISEMENTสำหรับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ประเพณีอย่างหนึ่ง ที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยตลอด ในช่วงของเดือนสิบ ของทุกปี ก็คือ “ประเพณีสารทเดือนสิบ” โดยเป็นประเพณีใหญ่ประจำปีประเพณีหนึ่งของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการส่งบุญกุศลให้กับพวกเขานั่นเอง

 

สำหรับประวัติของพิธีสารทเดือนสิบ เชื่อกันว่าน่าจะมาจากคติทางพราหมณ์ คือความเชื่อในเรื่องของภพภูมิ โดยมีความเชื่อว่าญาติพี่น้องที่ตายไปนั้น อาจจะไปเกิดในนรก หรือสถานที่ทรมานอันเกิดจากบาปกรรมของคนนั้นๆ ซึ่งเชื่อกันว่าวิธีที่ช่วยเหลือไม่ให้คนเหล่านั้นตกนรกคือ การทำพิธีสารท เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้กับเหล่าญาติที่ได้ตายไป ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมาณอยู่ในนรกนั่นเอง

 

นอกจากนั้นแล้ว ประเพณีนี้ ยังเป็นกุศโลบาย ที่ช่วยให้ญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกล ได้มีโอกาสกลับมาพบปะกัน ตลอดจนเป็นการนำเอาผลผลิตทางการเกษตร มาแปรรูปเป็นเสบียงสำหรับพระภิกษุ เพราะในช่วงเดือน 10 นั้น จะเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝนในภาคใต้นั่นเอง โดยเสบียงอาหารนี้ จะอยู่ในรูปของหฺมฺรับ หรือเสบียงสำหรับเก็บไว้กินตลอดช่วงฤดูฝน

 

การเริ่มพิธีสารทเดือนสิบ จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

– การจัดหฺมฺรับ จะเริ่มในวันแรม 13 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันที่ชาวบ้านจะทำการซื้อข้าวของมาทำอาหาร และซื้อขนมที่เป็นสัญญลักษณ์ของประเพณีอย่าง ขนมลา ขนมพอง ขนมกง และขนม ดีซำ

 

– การยกหฺมฺรับ จัดขึ้นในช่วงวันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 10 พุทธบริษัท จะมีการยกเอาหฺมฺรับ ที่ได้จัดเตรียมไว้ ไปถวายพระสงฆ์ที่วัด ต่างๆ ตามความสะดวกของแต่ละคน

 

– การฉลอง หฺมฺรับ และบังสุกุล โดยเมื่อได้ทำการยก หฺมฺรับเข้าวัดไปแล้ว จะมีการฉลองหฺมฺรับตลอดจนการทำบุญเลี้ยงพระ และการทำบังสุกุล เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

 

– การตั้งเปรต หรือการชิงเปรต หลังจากการทำบุญเลี้ยงพระ และการฉลอง หฺมฺรับแล้ว ชาวบ้านจะมีการนำเอาขนมส่วนหนึ่ง ไปวางไว้ตามกำแพงวัด ข้างวัดและโคนไม้ใหญ่ เพื่อให้เหล่าผีเปรตที่ตายไปแล้วได้มารับเอาขนมไปกิน บางวัดอาจจะมีการจัดเสาไม้สำหรับให้เปรตได้หยิบอย่างสะดวก เรียกว่า หลา สำหรับให้เปรตที่มีร่างสูง ได้หยิบกินได้อย่างสะดวก จากนั้นจึงจะถึงขั้นตอนของการชิงเปรต หรือการแย่งอาหารทีเหลือจากการตั้งเปรตกิน โดยเชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตที่ได้กินอาหารเหลือจากบรรพบุรุษนั่นเอง โดยการแย่งอาจจะมีการทาน้ำมันที่เสา หรือหลา ของห้างร้านที่จัดไว้ เพื่อให้สามารถปีนขึ้นไปได้ยาก


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด