ประวัติวันเอดส์โลก สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก การรณรงค์ให้มีการรับมือ

 


ADVERTISEMENTประวัติวันเอดส์โลก สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก การรณรงค์ให้มีการรับมือ

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์  (HIV) นั้นถือเป็นโรคร้ายแรง ที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้ สามารถแพร่กระจายผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ หรือการสัมผัสเลือดของผู้ที่ป่วยเป็นเอดส์  ทำให้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มเป็นจำนวนมากในทุกปีเลยทีเดียว โดยในปี 2014 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการสำรวจพบว่า มีผู้คนบนโลกกว่า 78 ล้านคน ที่ติดเชื้อ HIV (ประชากรในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการติดเชื้อมากที่สุด)

 

โรคเอดส์นั้นเกิดจากเชื้อไวรัส

สำหรับโรคเอดส์นั้น เป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อไวรัส ที่เรียกว่า Human Immunodeficiency Virus : HIV ที่เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้ว มันจะไปเป็นตัวทำลายเม็ดเลือดขาวในร่างกายจนหมด ซึ่งเม็ดเลือดขาวนั้นเป็นเซลล์ ที่จะคอยเป็นภูมิคุ้มกัน จัดการกับโรคต่างๆ ที่เข้ามาในร่างกาย แต่เมื่อมันถูกกำจัดโดยไวรัส HIV แล้ว ก็จะทำให้ร่างกาย ไม่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวมากพอที่จะไปต้านทานโรคร้ายต่างๆ นั่นเอง พูดง่ายๆ ก็คือ ร่างกายจะไม่สามารถรักษาตัวเองได้อีกต่อไป ทำให้เสียชีวิตจากโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าเดิมมาก

 

ปัจจุบันนั้น การรักษาเชื้อ HIV ให้หายขาด ยังไม่สามารถเป็นไปได้ แต่ก็มีการผลิต ยาต้านไวรัสประเภทนี้ขึ้นมาแล้ว ซึ่งยาดังกล่าว จะช่วยยับยั้งไม่ให้ไวรัส ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวได้เท่านั้น ไม่สามารถกำจัดไวรัส ให้หายขาดได้

 

ด้วยความร้ายแรง และมีแนวโน้ม ที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น องค์การอนามัยโลก จึงได้ริเริ่ม กำหนดวันเอดส์โลกขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึง ภัยอันตราย ร้ายแรงของโรคเอดส์ ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และเป็นการรณรงค์ให้มีการรับมือกับโรคนี้ ได้แก่

 

  • การตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์ และการรณรงค์ให้มีการป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
  • การรณรงค์ให้มีการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการป้องกันโรคเอดส์
  • เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับ และห่วงใย กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
  • ส่งเสริมให้มีการป้องกันการติดต่อของเชื้อ โดยการสวมถุงยาง ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ทุกครั้ง

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา วันเอดส์โลก ก็เป็นวันที่มีความสำคัญ ในการเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคร้ายนี้ โดยในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษา เช่นโรงเรียน มหาวิทยาลัย จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการป้องกัน เป็นต้นว่าการจัดนิทรรศการ การจัดการบรรยายเป็นต้น

 

สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก

 

สัญลักษณ์ ของวันเอดส์โลก นั้นคือโบว์สีแดง ที่สื่อความหมายถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ และเข้าอกเข้าใจระหว่าง ผู้ที่ได้รับเชื้อ HIV กับผู้ที่ต้งออยู่ร่วมกับผู้ป่วยในสังคม

 

ปัจจุบันวันเอดส์โลกนั้น ได้รับการแต่งตั้งเป็นวันสำคัญสากล โดยถือเอาวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด