ประวัติวันออกพรรษา กิจกรรมตักบาตรเทโววันออกพรรษา

 


ADVERTISEMENTประวัติวันออกพรรษา กิจกรรมตักบาตรเทโววันออกพรรษา

วันออกพรรษานั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่แพ้วันอื่นๆ เลยทีเดียว โดยวันดังกล่าวนั้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 เป็นวันสำหรับการปวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์ หลังจากจำวัดในช่วงของการเข้าพรรษามาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งหลังจากการออกพรรษาแล้ว พระสงฆ์สามารถที่จะเดินทางจาริกแสวงบุญ หรือธุดงควัตรไปยังที่ต่างๆ ได้ ก่อนที่จะกลับมาจำวัดในช่วงของการเข้าพรรษาอีกครั้งในปีถัดไป

 

สำหรับประวัติของการเข้าพรรษานั้น ต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องจากวันเข้าพรรษา ดังนี้ “ย้อนกลับไปในช่วงพุทธกาล เมื่อครั้งนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกำหนด หรือบัญญัติระเบียบการเข้าพรรษาเอาไว้ ทำให้พระภิกษุสงฆ์ ต้องเดินทางไปจาริกแสวงบุญยังที่ต่างๆ กัน ไม่ได้อยู่จำวัด ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ ที่พระภิกษุ เดินทางออกไปจาริกแสวงบุญในช่วงหน้าฝน แล้วเกิดการเหยียบย่ำพืชพันธุ์ ธัญญาหารต่างๆ ที่ชาวบ้านปลูกไว้เสียหาย และเหยียบย่ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยตามรายทาง ทำให้เกิดการเดือดร้อนขึ้น ทั้งกับคนและสัตว์

 

ต่อมาชาวบ้านได้เข้ามาร้องเรียนยังพระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทรงบัญญัติเป็นพระวินัยขึ้น ว่าในช่วงระหว่างเดือน 8 ถึง เดือน 11 นั้นให้พระภิกษุสงฆ์ ทำการจำพรรษาในวัด และห้ามออกเดินทางจาริกแสวงบุญไปยังที่ต่างๆ ทำให้เกิดเป็นประเพณีเข้าพรรษาขึ้น และปฏิบัติสืบต่อกันมากระทั่งถึงทุกวันนี้” และต่อมาเมื่อหมดวาระของการเข้าพรรษาแล้ว จึงได้มีการออกพรรษา หรือการปวารณาออกพรรษา เพื่อเป็นพิธีกรรม ที่บอกให้รู้ว่าหมดวาระของการจำวัดในช่วงเข้าพรรษาแล้ว พระสงฆ์สามารถเดินทางออกไปจาริกแสวงบุญยังที่ต่างๆ ได้อีกครั้ง

 

นอกจากนั้น การปวารณาออกพรรษา ยังเป็น การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ ที่จำวัดอยู่ด้วยกันนั้น มีโอกาสในการพูดคุย เพื่อชี้แจงข้อบกพร่องต่างๆ ระหว่างกันได้ เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นนั่นเอง

 

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา

สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว วันออกพรรษายังมีการจัดทำบุญตักบาตรครั้งยิ่งใหญ่ ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ และเสด็จกลับมายังโลกอีกครั้งในวันดังกล่าว พร้อมกับการแสดงอภินิหารเปิดโลกสามภพอีกด้วย การตักบาตรดังกล่าวนั้น เรียกว่า การตักบาตรเทโว ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมหากุศล สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมการตักบาตรเทโว

 

ปัจจุบัน ในวันออกพรรษานั้น เหล่าชาวพุทธ มักจะมีการทำบุญตักรบาตรในตอนเช้า และการถวายภัตตาหาร อุทิศบุญกุศลแก่ญาติพี่น้อง ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นเข้าวัดฟังเทศน์หรือฟังธรรม ต่อมาในวันแรม 1 ค่ำ ก็เข้าร่วมการทำบุญตักบาตรเทโว และในบางพื้นที่อาจจะมีการประกอบพิธีกรรม เช่น ประเพณีการเทศมหาชาติ พระเวสสันดรชาดก , ประเพณีถวายผ้าพระกฐินทาน เป็นต้น ในตอนค่ำอาจจะมีมหรสพสมโภช


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด