ประวัติวันสุนทรภู่

 


ADVERTISEMENT



สุนทรภู่ นั้นถือเป็นกวีเอกคนสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนเป็นกวีที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลก ในด้านของวรรณกรรม ผลงานของท่านนั้นมีมากมายหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นผลงานที่รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น พระอภัยมณี นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เป็นต้น ด้วยความสามารถในด้านกวี ทำให้สุทรภูนั้นได้รับสมญานามว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

ประวัติวันสุนทรภู่

สำหรับประวัติของสุนทรภู่นั้น กล่าวเอาไว้ว่า แต่เดิมท่านเป็นชาวบ้านกล่ำ อำเภอแกลง เมื่อแรกเกิดขั้นชื่อว่า ภู่ ภายหลังจากท่านเกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็หย่าร้างกัน มารดาได้เข้ามาถวายตัวเป็นแม่นมของพระองค์เจ้าหญิงจงกล พระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กล่าวคือทำให้ท่านภู่นั้น มีชีวิตอยู่ในรั้วในวังมาตั้งแต่เด็กนั่นเอง

 

ต่อมาเมื่อท่านเติบใหญ่ จึงได้ร่ำเรียนหนังสือจากสำนักวัดชีปะขาว และต่อมาท่านก็ได้เข้ารับราชการในกรมพระคลังสวน ว่ากันว่าท่านภู่นั้น ไม่ชอบทำงานดังกล่าวนัก แต่จะชอบแต่งบทแต่งกลอนซะมากกว่า ซึ่งฝีกลอนของท่านนั้นเลื่องลือกันไปทั่วกรุงเลยทีเดียว ว่ามีลักษณะอ่อนช้อย ไพเราะงดงามเป็นยิ่งนัก ต่อมาจึงได้ย้ายไปกินตำแหน่งอารักษ์ แต่ก็ยังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมือมากนัก

 

จนกระทั่ง รัชกาลที่ 2 ท่านทรงพระราชนิพนธ์กลอนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางสีดาผูกคอตาย แล้วพระองค์ท่านเกิดติดขัด หาใครแก้ไม่ได้ แต่ท่านภู่กลับแต่งกลอนแก้ได้ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เลื่อนตำแหน่งเป็น ขุนสุนทรโวหาร ทำให้คนเรียกท่านว่า สุนทรภู่ ในเวลาต่อมา

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงรัชกาลที่ 3 ท่านสุนทรภู่กลับตกอับ เพราะรัชกาล 3 ไม่ทรงโปรด ท่านตกอับถึงขนาดที่ว่าต้องออกบวชเป็นเวลากว่า 20 ปี ระหว่างการบวชก็ได้ประพันธ์ผลงานต่างๆ ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกอย่างพระอภัยมณี นิราศเมืองแกลง สิงหไตรภพ เพลงยาวถวายโอวาท เป็นต้น ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ท่านก็ได้กลับเข้ามารับราชการอีกครั้ง จนมีตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหาร กระทั่งท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2398

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ทางยูเนสโก้ ได้มีการประกาศให้ สุนทรภู่นั้นเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในด้านวรรณกรรม เนื่องจากท่านได้สร้างผลงานที่มีชื่นเสียงเอาไว้หลากหลายเรื่อง ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยแท้จริง

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่

สำหรับวันสุนทรภู่นั้น มักจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรภู่ การแข่งขันทายปัญหาบทกลอนต่างๆ การแต่งกลอนในหมู่นักเรียน เป็นต้น


ADVERTISEMENT



เนื้อหาใกล้เคียง

Ads





หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด