ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก

 


ADVERTISEMENTประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก

      ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้ทีวีความรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อโลกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะโลกร้อน ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล และความแห้งแล้ง ซึ่ง ด้วยความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการหารือกันจากหลายๆ ฝ่ายที่มองเห็นปัญหาและผลกระทบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีแต่ะเลวร้ายลงเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง วันสิ่งแวดล้อมสากล ขึ้นในที่สุด

 

ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก

      สำหรับประวัติ ของวันสิ่งแวดล้อมสากลนั้น เกิดจากการประชุมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ในกรุงสต๊อกโฮล์ม เมื่อ วันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 เป็นการประชุมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงในหัวข้อ “การประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1200 คน จาก 113 ประเทศเลยทีเดียว ไม่รวมถึงผู้สังเกตการณ์อีกจำนวนหนึ่ง ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก โดยเนื้อหาของการประชุมจะเน้นที่เรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่เลวร้ายลงอันเกิดจากสาเหตุต่างๆ

 

ในที่สุดก็ได้ข้อสรุป ในการจัดตั้งโครงการเกี่ยวกับการรับผิดชอบดูแล ด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยตรง คือ UNEP : United Nations Environment Program (หน่วยงานนี้ตั้งอยู่ในประเทศเคนยา) และพลพวงจากการประชุมดังกล่าว อีกประการหนึ่ง ก็คือ หลายประเทศมองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเอาผลการประชุม ไปจัดตั้งองค์การเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในประเทศของตนเองขึ้น ดังนั้นทางองค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมสากล เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่าย ได้มีการตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

 

และในประเทศไทยเองก็ได้แนวความคิดในการประชุมที่กรุงสต๊อกโฮล์มเช่นกัน รัฐบาล ในสมัยนั้น จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงขึ้นมา 3 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ , กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม , สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ทั้งสามหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)

 

สำหรับวันสิ่งแวดล้อมสากลนั้น มีจุดประสงค์ดังนี้

 

  1. เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่คนทั่วไป
  2. เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้น
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้กับทุกคนทุกฝ่ายได้หันมา ใส่ใจและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไขกันอย่างจริงจัง

 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

      กิจกรรมที่นิยมทำกันในวันสิ่งแวดล้อมสากลนั้น มักจะจัดขึ้นในหน่วยงานด้านการศึกษา เช่นโรงเรียน มหาวิทยาลัย โดยจะมีการเน้นการจัดกิจกรรมในเชิงการให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมสนุกๆ ในเชิงอนุรักษ์ เช่นการปั่นจักรยาน การร่วมกันปลูกต้นไม้ เป็นต้น และนอกจากนั้นในปัจจุบัน จะมีการจัดกิจกรรมผ่านทางโลกออนไลน์มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมผ่านทาง Facebook และ Youtube ที่จะกระตุ้นให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด ให้ทุกคนหันมาสนใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกันอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากคลิปที่เป็น Viral ต่างๆ ที่มักถูกแชร์กันในวันดังกล่าว


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด