ประวัติของประเพณีลอยกระทงสาย

 


ADVERTISEMENTสำหรับชาวจังหวัดตากนั้น ในช่วงของวันเพ็ญเดือนสิบสอง ที่เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงนั้น ชาวตากจะมีประเพณ๊อีกอย่างหนี่ง ที่จัดควบคู่กับประเพณีลอยกระทง นั่นก็คือ “ประเพณีลอยกระทงสาย” อันเลื่องชื่อนั่นเองครับ โดยประเพณีนี้ ถือเป็นประเพณีที่มีการจัดกันมาแต่ครั้งโบราณ เป็นเอกลักษณ์ของงานลอยกระทงของที่นี่เลยก็ว่าได้

 

สหรับประวัติของประเพณีการลอยกระทงสาย นั้นเป็นการผสมผสานความเชื่อทางศาสนา และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวตากเอาไว้อย่างแนบแน่น โดยมีวัตถุประสงค์ ในการขอขมาสายน้ำ บูชาพระแม่คงคง ที่ช่วยหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ให้กับผลผลิตทางการเกษตร การลอยกระทงสายถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อสายน้ำอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รักใคร่กันของคนในท้องถิ่นอีกด้วย

 

และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของประเพณีการลอยกระทงสาย คือการเชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่เสด็จไปโปรดเหล่าพญานาคในเมืองบาดาล และทรงประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้ ดังนั้นการลอยกระทง จึงแฝงความหมายของการบูชาพระพุทธบาทที่อยู่ในเมืองบาดาล ตลอดจนเป็นการลอยทุกข์ ลอยเคราะห์ ลอยความโศกและโชคร้ายให้หายไปกับายน้ำอีกด้วย

 

สำหรับการลอยกระทงสายนั้น ชาวบ้านจะยำด้ายดิบมาทำการฟั่น เรียกว่าการวัดวา เพื่อเป็นการต่ออายุสืบชะตาให้กับคนในครอบครัว จากนั้นจึงจะนำเอาด้ายมาฟั่นเป็นรูปตีนกา ตามตำนานเรื่องความเชื่อของพระเจ้า 5 พระองค์ แล้วนำด้ายมาแช่น้ำมันมะพร้าว สำหรับการทำเป็นกระทงที่ให้แสงกลางแม่น้ำ

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในประเพณีนี้คือ “แพผ้าป่า” ที่จัดไว้กลางน้ำ บรรจุเต็มไปด้วยขนม หมากพลู บุหรี่ ประดับด้วยธงทิวต่างๆ หลากสีสันมากมาย ซึ่งกระทงผ้าป่ากลางน้ำนี้ จะเป็นการทำทานให้กับคนยากจน คนยากร้ ที่สามารถเก็บแพผ้าป่ากลางน้ำนี้ได้นั่นเอง

 

จากนั้นเมื่อถึงเวลาค่ำคืน จะมีการนำเอากระทงที่ทำจากกะลามะพร้าว บรรจุด้วยน้ำมัน และมีด้ายที่ฟั่นเป็นรูปตีนกาไว้เป็นไส้ สำหรับจุดให้แสงสว่างนับ 1,000 ดวง มาทำการลอยในแม่น้ำปิง โดยจะมีการคุมให้กระทงนั้นลอยต่อกันเป็นสาย ดูสวยงามตลอดลำน้ำ โดยคนบนฝั่งจะสามารถมองเห็นเหล่ากระทงนับพันดวงนั้น ลอยต่อเนื่องกันเป็นสาย ส่งแสงสว่างไปทั่วลำน้ำ ( การปล่อยจะให้คนลงไปในน้ำบริเวณที่ตื้น แล้วจึงจุดกระทง ปล่อยไปตามสายน้ำ)

 

นอกจากส่วนของการลอยกระทงแล้ว ยังมีการจัดมหรสพสมโภชสนุกสนาน มีการละเล่นต่างๆ เพราะถือว่าการจัดประเพณีการลอยกระทงสายนั้น เป็นงานใหญ่ประจำปีเลยทีเดียว


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด