ประโยชน์ของน้ำและความสำคัญของน้ำ

 


ADVERTISEMENTประโยชน์ของน้ำและความสำคัญของน้ำ

น้ำเป็นสารประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้ ทั้งนี้เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ หรือแม้กระทั่งพืชชนิดต่างๆ ดังนั้นแทบจะเรียกได้ว่าน้ำ ถือเป็นชีวิตของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ สำหรับประโยชน์ของน้ำนั้น มีอยู่มากมายหลายอย่าง ซึ่งแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

 

– น้ำเป็นส่วนจำเป็นในร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ในลำต้นของพืช โดยมนุษย์ต้องการดื่มน้ำเป็นประจำทุกวัน หากขาดน้ำมนุษย์จะตายภายใน 3-4 วัน สำหรับสัตว์และพืชถ้าไม่ได้น้ำ ก็จะตายลงเช่นเดียวกัน

 

– น้ำเป็นส่วนประกอบของกาประกอบอาหารประเภทต่างๆ ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอาหารหลักอย่างข้าวทุกประเภท มักจะต้องใช้น้ำในการทำให้ข้าวสุก

 

– น้ำสามารถล้างความสกปรกที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะมนุษย์ จำเป็นต้องอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย ที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้ ยานพาหนะ อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการอาบน้ำ และทำความสะอาดภาชนะในชีวิตประจำวัน ที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน

 

– น้ำสามารถช่วยในการข่นส่งสินค้า หรือ สามารถใช้ในการเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของโลก คือ การเดินเรือส่งสินค้า

 

– น้ำเป็นส่วนสำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำมักจะมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับน้ำในเขื่อน หรือแม่น้ำ หรือแหล่งน้ำแหล่งต่างๆ นอกจากนั้นน้ำยังเป็นส่สนที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าประเภทโรงงานนิวเคลียร์ โดยน้ำจะเป็นส่วนที่ใช้หล่อเย็น ลดอุณหภูมิของแกนพลังงาน ไม่ให้มีความร้อนมากเกินไปจนเกิดอันตราย

 

– น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพราะหากพืชขพวกนี้ขาดน้ำเป็นระยะเวลาหนึ่ง ผลผลิตก็จะเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนั้นแล้วในภาคการเลี้ยงสัตว์ น้ำก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน

 

– น้ำเป็นส่วนประกอบของกระบวนการผลิต ในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการอุตสาหกรรมประเภทใด ทั้งในแง่ของการผลิต และกระบวนการหลังจากการผลิต หรือแม้แต่การทำความสะอาดเครื่องจักร ก็จะต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก เครื่องจักรบางประเภทต้องมีการทำความสะอาดก่อนจึงจะสามารถใช้งานต่อไปได้ ถ้าไม่มีน้ำ จะไม่สามารถเดินงานต่อไปได้

 

– น้ำ และแหล่งน้ำบางแห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ เช่น ทะเล น้ำตก ห้วย หนอง คลองบึง ที่มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เหมาะกับการท่องเที่ยว

 

น้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายจนไม่สามารถพูดถึงได้หมด เพราะกิจกรรมต่างๆ บนโลกนี้ต่างก็ต้องอาศัยพึ่งพาน้ำกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ดังนั้น น้ำจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่า ที่มนุษย์ควรรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้มีน้ำเอาไว้ใช้กันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด