ธรรมะกับความรักสำหรับวัยรุ่นในยุคโลกที่หมุนเร็ว

 


ADVERTISEMENTธรรมะกับความรักสำหรับวัยรุ่นในยุคโลกที่หมุนเร็ว

“ความรักกับธรรมะ” หากมองดูแล้วทั้งสองคำแทบจะไม่ใกล้เคียงกันแต่ อย่าลืมเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงเพราะความรักที่มีต่อทุกคนบนโลก ที่ต้องการให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ จากบ่วงของโลกใบนี้ และสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรักเลยนั้นก็คือ ธรรมะสอนให้คนเป็นคนดีดีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน โดยไม่แบ่งแยก แบ่งชนชั้น ทุกคนควรได้รับความรับจากศาสนาและคนรอบข้าง
 
แต่หากจะลองยกธรรมะสักบท สักวรรคขึ้นมาเปรียบเทียบในแง่ความรักแล้วนั้น นับว่ามีหลายบทมากที่พระพุทธองค์แสดงถึงความรักที่มีให้แก่ทุกคน ดังเช่น “พรหมวิหาร 4” ที่ว่าได้เลยว่าเป็นบทธรรมะแห่งความรักโดยแท้จริง ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา บริหารจิตใจ ธรรมะบทนี้ก็ว่าด้วยเรื่องและหลักการบริหารตนให้มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์มีความหวังดี ยินดีกับที่ดีที่ผู้อื่นได้รับ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมาย เพื่อหวังให้เพื่อนมนุษย์พบเจอแต่สิ่งดี สิ่งงามทั้งสิ้น
 
เหรียญมีสองด้านฉันใดความรักก็เช่นกัน มีความสุขสมหวังก็ย่อมมีความทุกข์ที่แสนยากเข็นเช่นกัน เป็นธรรมดาเมื่อพบเจอความสุขสมหวังของความรักก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสุขทั้งกายใจ แต่เมื่อพบความทุกข์จากความรัก ความผิดหวัง การจากลานับย่อมว่าแสนทุกข์ทรมานราวกับตกนรกทั้งเป็น และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ผู้กร้านโลกก็ล้วนพ่ายแพ้ต่อความรักทั้งสิ้น
 
แล้วจะทำเช่นไรให้รักมีแต่ความสุข ไม่พบความทุกข์ “นับว่าไม่มีทางจะเป็นไปได้แน่นอน ที่จะไม่พบความทุกข์” แต่สิ่งที่จะต้องบริหารควบคุมให้ได้ดีนับคือสติของตน มิใช่แต่เพียงเดินหน้าทิ้งไปกับความรักโดยปราศจากสติ หากเป็นเช่นนั้นแล้วย่อมมีแต่ผลเสียตามมาแน่นอน แต่หากรักด้วยสติแล้วจะสุขจะทุกข์ก็ล้วนจะควบคุมได้ ผลแห่งความมีสติจะส่งให้ความรักนั้นแม้ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังเราก็ยังรับมือได้และมีความสุขต่อไปได้
 
สำหรับวัยรุ่นในยุคโลกที่หมุนเร็วแสนเร็วเช่นนี้ “สติ” มีส่วนสำคัญกับชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือเรื่องใดใด ข่าวสารจากสื่อต่างๆเหตุผลจากการฆ่าตัวตาย โดยมากกว่าล้วนมาจากผิดหวังในความรักทั้งสิ้น แต่หากลองนำมาใช้สติวิเคราะห์ดูนั้น
 
“เมื่อก่อนตอนไม่มีเขาเราก็มีความสุขดี เราก็อยู่มาด้วยความสุขได้”
 
“แต่พอเขาจากไปจะทำให้ตนอยู่ในความทุกข์เพื่ออะไร”
 
หรือ “ตอนรักกันแต่งงานสร้างครอบครัวเพราะหวังจะมีความสุขด้วยกันไม่ใช่หรือ” “แต่กลับมาทะเลาะสร้างความทุกข์กันเพื่ออะไร”

 

ตัวอย่างทั้งหมดที่ได้เลือกหยิบยกมานั้นแสดงให้เห็นได้เลยว่าหากใช้สติคิกทบควน ควบคุมความรักนั้น พลอยจะมีแต่ผลดีเกิดขึ้น อย่าปล่อยให้ความรักคุมสติจงใช้สติควบคุมความรักนับว่าประเสริฐ แต่อย่ามัวคิดแต่เพียงความรักหนุ่มสาวเพียงเท่านั้น หากลองมองย้อนกลับมาที่ครอบครัวก็ยังคงมี พ่อ แม่ ครอบครัวที่พร้อมจะมอบความรักโดยไม่มีข้อแม้ใดใด ดั่งคำที่ว่า
 
“สถานที่เดียวที่ความรักจะไม่สร้างความทุกข์ให้ นั่นคืออ้อมกอดของคนในครอบครัว”

 


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด