ประวัติของประเพณีทอดกฐิน

 


ADVERTISEMENTสำหรับประเพณีสำคัญทางศาสนาพุทธ อีกประเพณีหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ก็คือ “ประเพณีการทอดกฐิน” ที่จัดกันมาแต่ครั้งโบราณ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีการนับถือศาสนาพุทธ โดยประเพณีนี้ จะมีการจัดขึ้นภายใน 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษา (ประมาณเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน อย่างไรก็ตามหากอิงตามพระวินัยจะเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 111 – วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12)

 

ประวัติ ของประเพณีการทอดกฐินนั้น จะเริ่มจากครั้งพุทธกาล คือในสมัยก่อนจะไม่มีผ้านุ่ง หรือจีวรที่เป็นสำเร็จรูปเหมือนสมัยปัจจุบัน และการทำผ้านุ่งห่มนั้น พระสงฆ์ จะต้องมีการตัดเย็บกันเอง โดยเอาเศาผ้าที่ไปเที่ยวเก็บมาจากป่าบ้าง ตามที่ต่างๆ บ้าง แล้วอาศัยกฐินหรือไม้สะดึง ซึ่งทำเป็นกรอบไม้สำหรับขึงผ้าในการเย็บผ้าให้เป็นผืนเดียวกัน

 

ต่อมาชาวบ้านเห็นความยากลำบากในการทำผ้าจีวรสำหรับนุ่มห่ม จึงได้ทำการขอพุทธานุญาต ให้สามารถทอดถวายผ้านุ่งห่มแก่พระภิกษุสงฆ์ได้ จึงเกิดเป็นประเพณีการทอดกฐิน ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ โดยในส่วนของพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในหลักศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแห่ง ถึงการทอดกฐิน ทำให้ทราบ่าประเพณีนี้ มีการทำกันมาแต่ครั้งสุโขทัยเลยทีเดียว

 

สำหรับการทอดกฐิน จะแบ่งเป็นสองแบบ คือ

 

– กฐินหลวง เป็นกฐินที่ พระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นเจ้าภาพในการจัด โดยแต่ครั้งโบราณ พระเจ้าแผ่นดิน จะมีการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินเอง ในเขตวัด หรืออารามหลวง ใกล้พระราชวัง หรือภายในเขตพระนคร

 

– กฐินราษฎร์ เป็นกฐินที่ คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าภาพจองกฐินได้ โดยสามารถจัดกองกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ ที่วัดแห่งใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม แต่เดิมผู้ที่เป็นเจ้าภาพกฐินนั้น มักจะเป็นคนที่มีฐานะดี เพราะมักจะมีการจัดมหรสพสมโภชตลอดงานด้วย

 

สำหรับประเพณีการทอดกฐินนั้น จะเริ่มต้นด้วยการจองกฐิน ทีเป็นการบอกล่าวให้พระสงฆ์นั้นรู้ และรับทราบก่อน จะได้มีการเตรียมตัวต้อนรับกองกฐิน จากนั้นเมื่อถึงวันงาน จะมีการจัดเตรียมผ้าไตรจีวร ตลอดจนเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ที่พระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้ จัดเป็นองค์กฐิน ที่จะตั้งที่บ้านเจ้าภาพ แล้วค่อยแห่ไปที่วัด หรือตั้งที่วัดเลยก็ได้

 

เมื่อแห่กฐินไปที่วัดแล้ว จะทำการถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ โดยให้เจ้าภาพ ทำหน้ารที่อุ้มผ้ากฐินต่อหน้าพระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน 3 จบ แล้วประเคนผ้ากฐินให้กับพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์รับแล้วจะกล่าวคำอนุโมทนา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

สำหรับประเพณีการทอดกฐินนั้น ในช่วงกลางคืนมักจะมีมหรสพสมโภช เพราะถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับตำบลหรืออำเภอเลยทีเดียว


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด