ประวัติของประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว

 


ADVERTISEMENTสำหรับคนไทยทมี่เป็นชาวพุทธ ประเพณีหนึ่งที่มักจะมีการทำกันในแทบจะทุกพื้นที่ ในช่วงของหลังจากเทศกาลออกพรรษาแล้ว ก็คือประเพณีการตักบาตรเทโว ซึ่งมักจะมีการจัดประเพณีนี้ อยู่ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย ประเพณีนี้เชื่อกันว่าเป็นการทำบุญที่ได้ผลบุญอย่างมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการตักบาตรภายหลังจากการเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ ของพระพุทธเจ้า

 

ประวัติของประเพณีการตักบาตรเทโวนั้น ย้อนเล่าไปถึงสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสรวงสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือนมนุษย์ ภายหลังพระองค์ได้เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ พร้อมด้วยเหล่าเทวดาที่ตามส่งเสด็จ และทรงทำการเปิดสามภพ (โลกวิวรณปาฏิหาริย์) ให้เห็นถึงกันทั้งสามโลกคือ สวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก

 

เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาถึงโลก ได้มีเหล่าพุทธบริษัท ไปรอรับเสด็จและจัดเตรียม ภัตตาหารต่างๆ สำหรับการตักบาตรถวายให้แก่พระพุทธเจ้า ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงเชื่อว่า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ที่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากเทวโลกนั้น เป็นวันที่มีความสำคัญ และได้อานิสง์ผลบุญในการตักบาตรเป็นยิ่งนัก เรียกกันว่า “วันเทโวโรหณะ”

 

สำหรับการตักบาตรเทโวในปัจจุบัน จะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ โดยประเพณีนี้ จะเริ่มจากการ เตรียมอาหารสำหรับการตักบาตรในตอนเช้า อาหารที่ต้องเตรียมเป็นพิเศษคือ ข้าวต้มมัด โดยมีความเชื่อว่าเป็นอาหารที่สามารถใส่บาตรได้ง่าย (อ้างอิงมาจากตอนที่พระพุทธเจ้า เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ แล้วมีคนรอตักบาตรเนืองแน่น ผู้ที่อยู่รอบนอกไม่สามารถเข้าถึงพระองค์ได้ จึงทำอาหารที่สามารถโยน หรือปาจากด้านนอกเข้าไปได้ง่าย)

 

จากนั้นผู้จัดงานจะมีการเตรียมพระพุทธรูปสำหรับการอุ้มเดินนำหน้าพระสงฆ์ (หากเป็นงานใหญ่จะมีการจัดรถสำหรับนำหน้าขบวน พร้อมทั้งประดิษฐานองค์พระพุทธรูป) โดยพระสงฆ์จะเข้าแถวกันเพื่อรับบาตรจากประชาชนสองข้างทาง ประชาชนก็จะนำอาหารที่ได้เตรียมไว้รวมถึงข้าวต้มมัดใส่บาตร จากนั้นก็จะเป็นการ เข้าฟังเทศน์ฟังธรรม การอาราธนาศีล ตลอดจนการแผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ตลอดจนเจ้ากรรม นายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

 

การตักบาตรเทโว นิยมทำกันในทุกพื้นที่ และเป็นงานใหญ่ ที่มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก เพราะถือว่าได้อานิสงส์ ผลบุญมาก นอกจากนั้นการตักบาตรเทโว ยังเป็นกุศโลบาย ในการสร้างความรักใคร่ ปรองดอง และสามัคคี ของคนในชุมชน เพราะการเตรียมงานนั้นต้องมีขั้นตอนมากมาย และอาศัยการร่วมมือกันของคนในชุมชน


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด