วิธีป้องกันและกำจัดแมลงวันและแมลงหวี่

 


ADVERTISEMENTวิธีป้องกันและกำจัดแมลงวันและแมลงหวี่

แมลงวัน และแมลงหวี่ นั้นถือเป็นแมลงที่สร้างปัญหาให้กับหลายๆ คนอย่างมาก โดยเฉพาะแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรคร้ายแรงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น โรคอหิวาต์ โรคพยาธิ เป็นต้น ส่วนแมลงหวี่ก็จัดเป็นแมลงที่สามารถสร้างปัญหาให้กับคนได้เช่นกัน ทั้งก่อความรำคาญ และเป็นพาหนะนำโรคตาแดงมาสู่คน ซึ่งแมลงทั้งสองชนิดนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องกำจัดให้หมดไปเพื่อลดปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว สำหรับการกำจัดแมลงวันและแมลงหวี่ที่ได้ผล มีดังนี้

 

การกำจัดแมลงวัน

 

1. แมลงวันนั้นมักจะอาศัยหากินอยู่ในกองขยะและสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งการกำจัดแมลงวันให้ได้ผล ควรมีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งอาหารของมันให้สิ้นซาก โดยหากเป็นถังขยะควรหาฝามาปิดให้เรียบร้อยมิดชิด แต่หากเป็นกองขยะให้ทำการทำลาย โดยแยกเป็นขยะเปียก และแห้ง ส่วนของขยะเปียกให้ทำการ แยกออกมาแล้วนำไปทิ้ง หรือทำลายในที่มิดชิด

 

2. หากมีปัญหาเรื่องแมลงวันเยอะมากเกินไป ควรมีการใช้การพ่นน้ำยาเคมี ที่มีการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงวัน โดยแนะนำให้ใช้น้ำยา ไพรีทรัม ไมโคร ที่ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ วิธีการใช้ก็คือ ผสมน้ำยากับน้ำในอันตราส่วน 1 ฝาต่อน้ำ 8 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่เป็นแหล่เพาะพันธุ์แมลงวัน และทำการฉีดซ้จนกว่าปัญหาจะหายไป

 

3. หากเป็นบริเวณที่อยู่ในแหล่งที่ไม่สามารถกำจัดแมลงวันให้หายขาดได้ ควรใช้กาวดักแมลงวัน ปักรอบๆ บริเวณบ้าน เพื่อลดปัญหาของการรบกวนจากแมลงวันลง

 

การกำจัดแมลงหวี่

 

1. แมลงหวี่นั้นมักจะมาตอมอาหารเปียก แหล่งชุมนุมและเพาะพันธุ์ของมันจึงมักจะอยู่ในบริเวณที่ทิ้งขยะ ถัง หรือหลุมขยะ ดังนั้นหากต้องการกำจัดแมลงหวี่อย่างได้ผล ควรมีการจัดการกับแหล่งอาหารของมันอย่างเป็นระบบ โดยการแยกขยะเปียกและขยะแห้ง ห่อด้วยถุงดำและนำไปทิ้งให้มิดชิด แค่นี้ปัญหาเรื่องของแมลงหวี่ก็จะค่อยๆ ลดลง หรือหายไป

 

2. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหวี่ เช่น ในห้องน้ำ หรือบริเวณที่มีความชื้น น้ำขัง โดยการใช้น้ำยาเคมี ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณ โดยน้ำยาให้ใช้ ไพรีทรัมไมโคร ผสมกับน้ำในอัตรา 1 ฝา ต่อน้ำสะอาด 8 ลิตร จากนั้นนำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณดังกล่าวโดยรอบเพื่อเป็นการตัดวงจรการสืบพันธุ์ของมัน หลังจากฉีดพ่น 1-2 สัปดาห์ ให้ทำการฉีดซ้ำจนกว่าปัญหาที่พบจะหายไป

 

3. การป้องกันแมลงหวี่ สามารถทำได้โดยการ นำเอาใบหางนกยูงมาปลูก หรือปักแจกันในบริเวณที่ไม้ต้องการให้แมลงหวี่มาตอม ก็จะช่วยป้องกันได้ เพราะแมลงหวี่นั้นไม่ถูกกับกลิ่นของสารที่อยู่ในใบหางนกยูง

 


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด