ประวัติของประเพณีการทอดผ้าป่า

 


ADVERTISEMENTสำหรับคนไทย หรือชาวพุทธทั่วประเทศนั้น ประเพณีอีกอย่างหนึ่ง ที่สำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ก็คือ “ประเพณีการทอดผ้าป่า” นั่นเองครับ โดยเป็นการจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการถวายผ้านุ่งห่มแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อสำหรับใช้ในการผลัดเปลี่ยน

 

ประวัติของประเพณีการทอดผ้าป่านั้น ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งนั้น พระภิกษุสงฆ์ต้องนุ่งห่ม ผ้าห่อศพ ดังนั้นจึงมีผ้านุ่มห่มน้อย จึงจำเป็นจะต้องเที่ยวหาผ้าห่อศพ หรือผ้าที่ชาวบ้านไม่ใช้แล้วมา ซักฟอก แล้วย้อม ตัดเย็บเพื่อทำเป็นจีวรสำหรับนุ่งห่ม ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีพ เพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอนุญาต ให้พระสงฆ์สาวก รับจีวรจากพุทธบริษัท

 

ต่อมาชาวบ้านที่เป็นพุทธบริษัท เกิดรู้ถึงความยากลำบากของพระสงฆ์ จึงได้ทำการเอาผ้ามาทำการทอดทิ้งไว้ตามทางบ้าง หรือผ่ารกชัฏ ที่จะมีพระสงฆ์ผ่านไปบ้าง เพื่อให้พระภิกษุได้ทำการเก็บเอาผ้าเหล่านั้นไว้สำหรับใช้เป็นจีวรนุ่งห่มต่อมาจึงได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยเชื่อกันว่าจะยังอานิสงส์ผลบุญอันเนื่องมาจากการทอดผ้านุ่งให้กับพระสงฆ์นั่นเอง

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนั้นได้มีการปรับปรุง และพัฒนา รูปแบบของประเพณี คือจะไม่มีการนำเอาผ้าไปทอดทิ้งไว้ตามป่าจริงๆ อีกแล้ว แต่จะเป็นการจัดเอากระถาง แล้วปักกิ่งไม้ไว้ เพื่อนำผ้ามาผูกไว้ที่กิ่งไม้แทน นอกจากนั้นยังอาจมีการผูกปัจจัย (เงิน) หรือสิ่งของสำหรับการดำรงชีพของพระภิกษุสงฆ์ ในชีวิตประจำวันลงไปด้วย

 

สำหรับการทอดผ้าป่านั้น จำเป็นจะต้องมีการจองผ้าป่า หรือการบอกกล่าวให้กับทางวัด ที่จะเอาผ้าป่าไปถวายให้ทราบเสียก่อน ซึ่งจะได้มีการเตรียมตัวในการต้อนรับขบวนผ้าป่า จากนั้นเมื่อถึงวันงานก็จะมีการแห่งขบวนผ้าป่าไปที่วัด โดยการแห่นั้นจะกองผ้าป่านำหน้า ชาวบ้าน หรือสมาชิกที่ร่วมในกองบุญนั้นแห่ตามหลัง มีการฟ้อนรำกันไปอย่างสนุกสนานครึกครื้นตลอดทาง

 

กระทั่งถึงวัด จึงได้นำเอากองผ้าป่าไปวางไว้ที่หน้าคณะสงฆ์ ที่เตรียมการต้อนรับอยู่แล้ว โดยเจ้าภาพ จะทำการกล่าวคำถวายผ้าป่าต่อหน้าพระสงฆ์  ดังนี้ “อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุ สังฆัสสะ โอโนชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ” จากนั้นพระสงฆ์ ก็จะทำการชักผ้าบังสุกุล และกล่าวปริกรรม ก่อนคณะสงฆ์ จะทำการสวดอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีทอดผ้าป่า ที่ปฏิบัติกันในปัจจุบัน

 

นอกจากเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ในประเพณีการทอดผ้าป่านั้น ช่วงกลางคืนอาจจะมีการจัดมหรสพสมโภช เช่น การจ้างหนังกลางแปลง หมอลำ ลิเก ฯลฯ ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด