เครื่องดนตรีไทย กลอง (เครื่องตี)

 


ADVERTISEMENTกลองเป็นเครื่องดนตรีไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ไม่มีประวัติบันทึกไว้ว่า กลองนั้นกำเนิดขึ้นมาเมื่อไหร่ ที่ไหน แต่พบว่าในวัฒนธรรมของไทยแต่โบราณ มักจะมีกลองเป็นส่วนประกอบในการรื่นเริง พิธีกรรมต่างๆ มาโดยตลอด กลองนั้นมีลักษณะเป็นกระบอกไม้ใหญ่ ด้านหน้าและหลังขึงด้วยหนังวัว (หรือหนังประเภทอื่นที่มีความคงทน) การตีจะใช้มือหรือใช้ไม้ตีลงไปบนส่วนหน้ากลองที่ขึงด้วยหนัง เสียงของกลองจะทุ้มลึก แต่ดังกังวาน สำหรับกลองในดนตรีไทยนั้น มีหลายประเภท แต่ที่นิยมกัน มีดังนี้

 

1. กลองแขก เป็นกลองรูปทรงกระบอกใหญ่ทำจากไม้แก่นเนื้อแข็ง ด้านหน้าขึงแผ่นหนังวัวหรือหนังแพะ เส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 17-20 เซ็นติเมตร เวลาตีใช้ฝ่ามือตีสองข้างสลับกัน มักใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์

 

2. กลองชนะ รูปร่างเหมือนกลองแขก แต่ขนาดเล็กกว่ามาก มักใช้บรรเลงในการทำสงคราม หรือพระราชพิธีต่างๆ ในสมัยโบราณ

 

3. กลองทัด เป็นกลองที่ทำจากไม้ทรงกระบอกขนาดสั้น ตรงกลางป่องเล็กน้อย ขึงด้วยหนังวัวหรือหนังแพะทั้งสองหน้า เวลาตีใช้ไม้ตี มักตีพร้อมกัน 2 ตัว กลองทัดมีบทบาทในการบรรเลงของวงปี่พาทย์

 

4. กลองชาตรี มีลักษณะรูปร่างคล้ายกลองทัด แต่ขนาดเล็กกว่าครึ่งต่อครึ่ง กลองประเภทนี้มีบทบาทในวงปี่พาทย์ชาตรี

 

5. กลองตะโพน มีณุปร่างคล้ายกองทัด แต่ลักษณะของเสียงจะสูงต่ำไม่เหมือนกัน กลองตะโพน มีส่วนของฐานที่ทำจากไม้ แต่เวลาตีก็จะถอดกลองออกมาจากฐาน (หรือเรียกกันว่า เท้า)

 

6. กลองมลายู เป็นกลองที่มีรูปร่าคล้ายกลองแขก แต่จะมีขนาดเล็กกว่า ด้านหน้าขึงด้วยหนังให้ตึง ยึดไว้ด้วยหมุดทำจากวัสดุแข็งแรงประเภทงาช้า ใช้ฝ่ามือตีสลับกันทั้งสองข้าง มักใช้กลองมลายูในการบรรเลงร่วมกับวงปี่พาทย์นางหงส์

 

7. กลองยาวหรือกลองเถิดเทิง เป็นกลองที่มีรูปร่างคล้ายกับแก้วไวน์ คือทำจากไม้เหลาตอนหน้าให้มีลักษณะใหญ่ ขึงด้วยแผ่นหนังให้ตึง ตอนล่างมีลักษณะเรียวเล็ก มีฐานสำหรับตั้งกับพื้น มีสายสะพายสำหรับคล้องบนบ่า นิยมใช้ในการบรรเลงระหว่างการแห่ เช่น แห่งนาค แห่งขันหมาก เป็นต้น

 

8. กลองสองหน้า เป็นกลองที่มีลักษณะ คล้ายกับเปิงมาง แต่ที่ต่างกันคือกลองสองหน้าจะใหญ่กว่า ด้านหนาและหลังขึงแผ่นหนัง เวลาตีต้องนั่งตีด้วยมือขวาเพียงข้างเดียว มักใช้ในการบรรเลงร่วมกับการขับเสภา หรือ ในวงปี่พาทย์

 

9. กลองต๊อก เป็นกลองจีนที่มีรูปร่างคล้ายกลองทัด แต่เล็กและป้อมกว่า ขึ่งหน้าขึ้น 2 หน้า แต่เวลาตีตีหน้าเดียว โดยใช้ไม้ 2 ข้าง สลับกันตี

 


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด