หมวดหมู่ วันสำคัญ
  • ประวัติวันฮาโลวีนเทศกาลฮาโลวีน ตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปี

    ประวัติวันฮาโลวีนเทศกาลฮาโลวีน ตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปี

    เขียนเมื่อ30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    วันฮาโลวีน หนึ่งในเทศกาล ช่วงปลายปี ของชาวตะวันตก ที่หลายๆ คนนั้นรอคอยเพราะมีความสนุกสนาน และรื่นเริงเป็นอย่างมาก คือวัน ฮาโลวีน นั่นเองครับ ทั้งนี้เนื่องจากวันฮาโลวันนั้น เป็นวันปล่อยผีตามความเชื่อข...

    อ่านต่อ


  • ADVERTISEMENT  • ประวัติวันเอดส์โลก สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก การรณรงค์ให้มีการรับมือ

    ประวัติวันเอดส์โลก สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก การรณรงค์ให้มีการรับมือ

    30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์  (HIV) นั้นถือเป็นโรคร้ายแรง ที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้ สามารถแพร่กระจายผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ หรือการสัมผัสเลือดของผู้ที่ป่วยเป็นเอดส์  ทำให้...

  • ประวัติวันอีสเตอร์ วันอีสเตอร์คืออะไร สัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์

    ประวัติวันอีสเตอร์ วันอีสเตอร์คืออะไร สัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์

    30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    สำหรับชาวคริสตศาสนิกชนนั้น วันสำคัญอีกวันหนึ่ง ทางศาสนา ในรอบปี คงหนีไม่พ้น “วันอีสเตอร์” ที่เป็นวันสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าวันคริสต์มาสเลยก็ว่าได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่า วันอีสเตอร์ นั้นเป็นวันที่พระเยซู ทรงฟื...

  • ประวัติวันอาสาฬหบูชา ความสําคัญและกิจกรรม ของวันอาสาฬหบูชา

    ประวัติวันอาสาฬหบูชา ความสําคัญและกิจกรรม ของวันอาสาฬหบูชา

    30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ที่ชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธนิกายเถรวาทนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี ก็คือวัน “อาสาฬหะบูชา” ที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 8 หรือราวๆ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี วันอาสาฬหบูชานั...

  • ประวัติวันออกพรรษา กิจกรรมตักบาตรเทโววันออกพรรษา

    ประวัติวันออกพรรษา กิจกรรมตักบาตรเทโววันออกพรรษา

    30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    วันออกพรรษานั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่แพ้วันอื่นๆ เลยทีเดียว โดยวันดังกล่าวนั้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 เป็นวันสำหรับการปวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์ หลังจากจำวัดในช่วงของการเข้าพรรษามาตลอดระยะเวล...

  • ประวัติวันอนามัยโลก

    ประวัติวันอนามัยโลก

    30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    วันอนามัยโลก เป็นวันที่จัดตั้งขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติ โดยมีจุดประสงค์ ในการให้ทุกคน ทุกประเทศ ได้มีการตระหนัก ในเรื่องของความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย และชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการให้คว...

  • ประวัติวันไหว้พระจันทร์

    ประวัติวันไหว้พระจันทร์

    30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    วันไหว้พระจันทร์ เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับชาวจีนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวันที่มีการสืบทอดประเพณีกันมาอย่างยาวนานนับหลายร้อยปี โดยในวันดังกล่าวเป็นวันที่ชาวจีนจะมีการกราบไหว้พระจันทร์ อันหมายถึงการส่งค...

  • ประวัติวันสุนทรภู่

    30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    สุนทรภู่ นั้นถือเป็นกวีเอกคนสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนเป็นกวีที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลก ในด้านของวรรณกรรม ผลงานของท่านนั้นมีมากมายหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ จะ...

  • ประวัติวันสิ้นปี

    ประวัติวันสิ้นปี

    30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

    สำหรับ วันสำคัญสากล อีกวันหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับผู้คนทั่วโลก ที่ใช้ระบบของปฏิมินสากลนั้น ก็คงหนีไม่พ้นวันที่ 31 ธันวาคม ที่ตามปฏิทินสากล กำหนดให้เป็นวันสิ้นปี หมายถึงวันสุดท้ายของปี ที่จะ...

  • ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก

    ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก

    30 ธันวาคม 2015 ในหมวด วันสำคัญ

          ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้ทีวีความรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อโลกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะโลกร้อน ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล และความแห้งแล้ง ซึ่ง ด้วยความสำคัญข...


Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด