หมวดหมู่ ธรรมะกับชีวิต
 • วันสำคัญทางศาสนาพุทธมีวันอะไรบ้าง

  วันสำคัญทางศาสนาพุทธมีวันอะไรบ้าง

  เขียนเมื่อ6 มกราคม 2016 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   เหตุการณ์มากมายในสมัยพุทธกาล ที่น่าจดจำและคู่ควรต่อการบันทึกรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้น จวบจนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์บ้านเมือง ส...

  อ่านต่อ


 • ADVERTISEMENT • ปางพระพุทธรูป ประจำวันเกิดทั้ง 7 ปาง

  ปางพระพุทธรูป ประจำวันเกิดทั้ง 7 ปาง

  6 มกราคม 2016 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  นับตั้งแต่ยุคโบราณกาลผ่านมานานนั้น ยุคผู้บุกเบิกเริ่มต้นการสร้างรูปเคารพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อในพุทธประวัติ โดยความเป็นมานั้น...

 • การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในเมื่อพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูก

  การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในเมื่อพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูก

  6 มกราคม 2016 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  อุ่นใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตระกอง รักเจ้าจึงปลูก รักลูกแม่ย่อมห่วงใย ไม่อยากจากไปไกล แม้เพียงครึ่งวัน ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน   เน...

 • ธรรมะกับความรักสำหรับวัยรุ่นในยุคโลกที่หมุนเร็ว

  ธรรมะกับความรักสำหรับวัยรุ่นในยุคโลกที่หมุนเร็ว

  6 มกราคม 2016 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  “ความรักกับธรรมะ” หากมองดูแล้วทั้งสองคำแทบจะไม่ใกล้เคียงกันแต่ อย่าลืมเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงเพราะความรักที่มีต่อทุกคนบนโลก ที่ต้องการให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ จากบ่วงของโลกใบนี้ และสิ่งที่เกี่ยวข...

 • ธรรมทานคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเรา

  ธรรมทานคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเรา

  6 มกราคม 2016 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”   บนโลกในสังคมปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนาองค์ความรู้ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ ทางด้านการศึกษา...

 • การมีใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธีการ

  การมีใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธีการ

  6 มกราคม 2016 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  ความสงบ ความสุขของสังคมจะเกิดคนมาได้นั้น มีองค์ประกอบด้วยกันมากมายหลายปัจจัยแต่หัวใจหลักนั้นก็คือการหยิบยื่นไมตรีให้แก่กัน หรือ “การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”  การทั้งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี้ยังเป็นเรียกได้ว...

 • การอยู่ร่วมกันในสังคม การรู้จักวางตนในสังคม เอื้อเฟื้อและเสียสละ

  การอยู่ร่วมกันในสังคม การรู้จักวางตนในสังคม เอื้อเฟื้อและเสียสละ

  6 มกราคม 2016 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  “อริสโตเติล” นักปราชญ์ชาวกรีก ผู้โด่งดังได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” เช่นเดียวกับฝูงสัตว์ชนิดอื่น มีผู้นำ มีผู้ตาม หรือแตกต่างกันตรงที่การพึ่งพาอาศัยระหว่างคนในสังคม การช่วยเหลือการเกื้อกูล ม...

 • ความเสียสละหมายถึงอะไร ตัวอย่างของการเสียสละ

  ความเสียสละหมายถึงอะไร ตัวอย่างของการเสียสละ

  6 มกราคม 2016 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  ในขณะที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวมเร็ว แทบทุกอย่างในสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้คน จำนวนประชากร จำนวนรถราบนท้องถนน จำนวนบ้านเรือน แต่สิ่งที่กลับน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือสิ่งที่เร...


Ads

loading...

สาระน่ารู้ทั่วไป
หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด